سازمان

مجوزهای بهداشتی

طبق قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346، هر ماده غذایی و آشامیدنی که به صورت بسته بندی شده و با نام تجاری و به شکل بازرگانی به بازار عرضه می شود، می بایست از وزارت بهداشت مجوزهای بهداشتی لازم را اخذ نماید. وزارت بهداشت و به طور خاص سازمان غذا و دارو موظف است آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی صدور این مجوزهای بهداشتی را تدوین و منتشر نماید. براساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان غذا و دارو این مجوزها در چند سطح دسته بندی می شوند و برای اخذ هرکدام می بایست مدارک خاصی ارائه نمود و شرایط لازم را احراز کرد تا توسط کارشناسان این سازمان تایید و مجوزهای مربوطه صادر شوند.

شرکت کاوشگران رادنام با بهر گیری از دانش و تجربه متخصصان و کارشناسان خود در مسیر اخذ این مجوزها همواره در کنار شما می باشد تا در زمان و هزینه شما صرفه جویی شده و الزامات بهداشتی به نحو مطلوب و اثربخش تری در سازمان شما استقرار یابد. اهم مجوزهای بهداشتی به شرح ذیل می باشد:

مجوزهای بهداشتی تولید مواد غذایی :

هر واحد تولیدی مواد غذایی که قصد تولید و عرضه محصولات خود را داشته باشد ابتدا می بایست در خصوص امکان تولید محصولات سالم از لحاظ زیر ساخت ها و تجهیزات و شرایط تولید مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور هر واحد تولیدی ابتدا باید فرایند ثبت منبع در سامانه ردیابی و رهگیری محصولات سلامت محور(TTAC) را طی نموده و کد 10 رقمی ثبت منبع را که به منزله پروانه تاسیس و بهره برداری واحد تولیدی است، اخذ نماید .

ما مفتخریم که در این خصوص با ارائه مشاوره های تخصصی شما را در گردآوری و بارگذاری مدارک مورد نیاز جهت تایید صلاحیت در این سامانه یاری نمائیم.

فرایند تولید مواد غذایی نیازمند نظارت و کنترل کارشناسانی است که تخصص و صلاحیت لازم را در این خصوص دارا باشند. این کارشناسان اصطلاحا مسئول فنی نامیده می شوند که نوع دیگری از مجوزهای بهداشتی، کارت تائید صلاحیت مسئولان فنی می باشد. برای تائید صلاحیت مسئول فنی، سوابق تحصیلی و آموزشی کارشناسان صنایع غذایی و رشته های مرتبط توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار می گیرد.

شرکت کاوشگران رادنام با برگزاری دوره های آموزشی توجیهی بدو خدمت مسئولین فنی و سایر دوره های آموزشی کاربردی ضمن پاسخ به نیاز آموزشی این گروه در جهت ارتقاء دانش صنایع غذایی، امتیازات لازم جهت صدور و تمدید کارت تایید صلاحیت مسئولین فنی را، با مجوز سازمان غذا و دارو تامین می نماید.

در نهایت آخرین نوع از مجوزهای بهداشتی، پروانه های مورد نیاز برای تولید محصولات می باشند که با توجه به نوع واحد تولیدی اعم از واحدهای تولیدی صنعتی، کارگاهی و مشاغل خانگی صادر می گردد.که این پروانه ها، پروانه بهداشتی ساخت یا شناسه نظارت کارگاهی نامیده می شوند .

شرکت کاوشگران رادنام آماده ارائه مشاوره در امر فرمولاسیون جهت تدوین فرم های سه برگی فرمولاسیون و ساخت محصولات، مشاوره جهت انطباق طرح لیبل محصولات و گواهی ثبت نام علامت تجاری و سایر مدارک لازم با ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد.