دوره های آموزشی صنایع غذایی

معتبر ترین موسسه آموزش مجازی و حضوری در حوزه تخصصی صنایع غذایی و مدیریت

300,000 تومان
300,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
chemical pollutants آلاینده شیمیایی
ظرفیت تمام شد!
اصول CIP صنایع غذایی
ظرفیت تمام شد!
پلیمر بسته بندی polymer
300,000 تومان
ظرفیت تمام شد!
کاربرد آنزیم enzymes
ظرفیت تمام شد!
مدیریت آلرژن allergens
ظرفیت تمام شد!
دوره تخصصی صنایع غذایی