دوره آموزشی اصول نمونه برداری مواد غذایی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی اصول نمونه برداری مواد غذایی دوره تخصصی صنایع غذایی اصول نمونه برداری مواد غذایی Principles of Sampling به…
250,000 تومان

دوره آموزشی مستند سازی واصول ارزیابی برنامه های پیش نیازی

غیرحضوری
4.00 1 رای
برنامه های پیش نیازی یا Prerequisite programs که به اختصار PRPs گفته می شود شرایط پایه ای و زیرساختی برای ایجاد و حفظ محیط ب
250,000 تومان

دوره آموزشی کاربرد کنترل کیفیت آماری در صنایع غذایی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی کاربرد کنترل کیفیت آماری در صنایع غذایی کنترل کیفیت آماری صنایع غذایی statistical QC به صورت مجازی زمان:…
250,000 تومان

دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 به صورت مجازی زمان: پنج شنبه و جمعه ۱۰…
400,000 تومان

دوره آموزشی شناسایی تقلبات شیر و فرآورده های آن

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی شناسایی تقلبات شیر و فرآورده های آن شناسایی تقلبات شیر milk fraud به صورت مجازی زمان: پنج شنبه…
250,000 تومان

دوره آموزشی پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی پروبیوتیک ها و کاربرد آنها در صنایع غذایی probiotics به…
250,000 تومان

دوره آموزشی آشنایی با تکنولوژی و تقلبات فرآورده های گوشتی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی آشنایی با تکنولوژی و تقلبات فرآورده های گوشتی تکنولوژی و تقلبات فرآورده های گوشتی meat fraud به صورت…
250,000 تومان

دوره آموزشی آشنایی با سموم و آلاینده ها در صنایع غذایی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی آشنایی با سموم و آلاینده ها در صنایع غذایی Food contaminants سموم و آلاینده ها در صنایع غذایی…
220,000 تومان

دوره آموزشی روش های ریزپوشانی در صنایع غذایی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی روش های ریزپوشانی در صنایع غذایی روش های ریزپوشانی میکروکپسولاسیون Microencapsulation به صورت مجازی زمان: پنج شنبه ۳۰…
220,000 تومان

دوره آموزشی اصول بهداشتی سردخانه و انبار های نگهداری میوه و سبزی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی اصول بهداشتی سردخانه و انبار های نگهداری میوه و سبزی اصول بهداشتی سردخانه میوه سبزی food refrigerator به…
220,000 تومان

دوره آموزشی مبانی تحقیق و توسعه در صنایع غذایی

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی مبانی تحقیق و توسعه در صنایع غذایی مبانی تحقیق و توسعه در صنایع غذایی research development به صورت…
220,000 تومان

دوره آموزشی آشنایی با تکنولوژی های نوین در صنعت غذا

غیرحضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره آموزشی آشنایی با تکنولوژی های نوین در صنعت غذا تکنولوژی نوین صنعت غذا modern technology food industry به صورت…
200,000 تومان