survey

لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در بهبود عملکرد تیم آموزشی یاری فرمائید.


فرم نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره پیشرفته TTAC با محوریت واردات مواد غذایی

تاریخ برگزاری دوره:

پنج شنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰

مدرس: آقای مهندس رنجبر

    الف : ارزیابی محتوایي دوره

    لطفا با نظرات و امتیازات خود در پایان دوره ما را راهنمایی فرمایید:

    https://kavoshgaranradnam.ir/product/importation